HỖ TRỢ 24/7
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Mua hóa chất Daejung Hàn Quốc ở đâu?

MUA HÓA CHẤT DAEJUNG KOREA HÀN QUỐC

Hãng hóa chất Daejung của Hàn Quốc có thâm niên hơn 48 năm. Hóa chất Daejung được người dân Hàn Quốc ưa chuộng tại xứ sở Kim Chi.

Hóa chất Daejung Hàn Quốc cung cấp cho thị trường các sản phẩm như dung môi cơ bản, hóa chất thí nghiệm có độ tinh khiết cao, cho ngành dược, mỹ phẩm.Tham khảo một số chất do Daejung sản xuất: 

DAEJUNG 1002-6700 Acetic acid 64-19-7 99.8% SSG 1kg
DAEJUNG 1005-4400 Acetic acid glacial 64-19-7 99.5% EP 1kg
DAEJUNG 1005-4105 Acetic acid glacial 64-19-7 99.7% GR 500g
DAEJUNG 1005-4100 Acetic acid glacial 64-19-7 99.7% GR 1kg
DAEJUNG 1005-4405 Acetic acid glacial 64-19-7 99.5% EP 500ml
DAEJUNG 1005-3360 Acetic acid glacial (부형제) 64-19-7 99.0~101.0% KP 20kg
DAEJUNG 1005-3300 Acetic acid glacial (부형제) 64-19-7 99.0~101.0% KP 1kg
DAEJUNG 1005-3304 Acetic acid glacial (부형제) (Glass) 64-19-7 99.0~101.0% KP
Hóa chất Daejung 4L
DAEJUNG 1007-4400 Acetic anhydride 108-24-7 96% EP 1kg
DAEJUNG 1007-4460 Acetic anhydride 108-24-7 96% EP 20kg
DAEJUNG 1007-4405 Acetic anhydride 108-24-7 96% EP 500g
DAEJUNG 1007-4100 Acetic anhydride 108-24-7 98% GR 1kg
DAEJUNG 1007-4105 Acetic anhydride 108-24-7 98% GR 500g
DAEJUNG 1008-1440 Acetocarmine solution x CP 100ml
DAEJUNG 1008-1405 Acetocarmine solution x CP 500ml
DAEJUNG 2525-4405 Canada balsam EP 500g
DAEJUNG 2525-4425 Canada balsam EP 25g
DAEJUNG 2670-4400 Capric acid 334-48-5 98.5% EP 1L
Hóa chất Daejung
DAEJUNG 8596-4405 Zinc acetate 2H2O 5970-45-6 98% EP 500g
DAEJUNG 8664-4405 Zinc borate 3.5H2O 1332-07-6 EP 500g
DAEJUNG 8597-1405 Zinc chloride 7646-85-7 97% CP 500g
DAEJUNG 8597-4480 Zinc chloride 7646-85-7 98% EP 25kg
DAEJUNG 8597-4405 Zinc chloride 7646-85-7 98% EP 500g
DAEJUNG 8597-1400 Zinc chloride 7646-85-7 97% CP 1kg
DAEJUNG 8597-4400 Zinc chloride 7646-85-7 98% EP 1kg
DAEJUNG 8598-1405 Zinc cyanide 95% CP 500g
DAEJUNG 8600-1400 Zinc naphthenate Mineral Spirits solution 12001-85-3 8.5%(as Zn) CP 1kg
DAEJUNG 8601-4405 Zinc nitrate 6H2O 10196-18-6 98% EP 500g
DAEJUNG 8601-4400 Zinc nitrate 6H2O 10196-18-6 98% EP 1kg
DAEJUNG 8602-4460 Zinc oxide 1314-13-2 99% EP 20kg
DAEJUNG 8602-4405 Zinc oxide 1314-13-2 99% EP 500g
DAEJUNG 8602-4400 Zinc oxide 1314-13-2 99% EP 1kg
DAEJUNG 8602-3300 Zinc oxide (부형제) 1314-13-2 99~101% KP 1kg
DAEJUNG 8602-3305 Zinc oxide (부형제) 1314-13-2 99~101% KP 500g
DAEJUNG 8602-3360 Zinc oxide (부형제) 1314-13-2 99~101% KP 20kg
DAEJUNG 8621-4405 Zinc phosphate 4H2O 7543-51-3 43.5%(Zn) EP 500g
DAEJUNG 8605-2240 Zinc standard solution 1,000ppm AAS 100ml
DAEJUNG 8606-4405 Zinc stearate 557-05-1 9~13%(Zn) EP 500g
DAEJUNG 8606-4480 Zinc stearate 557-05-1 9~13%(Zn) EP 25kg
DAEJUNG 8607-4480 Zinc sulfate 7H2O 7446-20-0 99% EP 25kg
DAEJUNG 8607-4400 Zinc sulfate 7H2O 7446-20-0 99% EP 1kg
DAEJUNG 8607-4405 Zinc sulfate 7H2O 7446-20-0 99% EP 500g
DAEJUNG 8609-1400 Zinc sulfide 98% CP 1kg
HÓa chất Daejung Hàn Quốc
DAEJUNG 8609-1405 Zinc sulfide 98% CP 500g
DAEJUNG 8599-4405 Zinc, granular 7440-66-6 99% EP 500g
DAEJUNG 8599-4400 Zinc, granular 7440-66-6 99% EP 1kg
DAEJUNG 8677-4405 Zinc, mossy 7440-66-6 EP 500g
DAEJUNG 8610-4480 Zinc, powder 7440-66-6 99% EP 25kg
DAEJUNG 8610-4405 Zinc, powder 7440-66-6 99% EP 500g
DAEJUNG 8610-4400 Zinc, powder 7440-66-6 99% EP 1kg
DAEJUNG 8645-4405 Zirconium oxychloride 8H2O 13520-92-8 35% EP 500g
DAEJUNG 8645-4425 Zirconium oxychloride 8H2O 13520-92-8 35% EP 25g
DAEJUNG 8635-1405 Zirconium silicate 10101-52-7 95% CP 500g
DAEJUNG 8611-2240 Zirconium standard solution 1,000ppm 7440-67-7 AAS 100ml
DAEJUNG 8612-4105 Zirconium(IV) oxide 1314-23-4 99% GR 500g
DAEJUNG 8612-4100 Zirconium(IV) oxide 1314-23-4 99% GR 1kg
DAEJUNG 8685-4125 Zirconium(IV) sulfate 4H2O 7446-31-3 98.0% GR 25g
DAEJUNG 2019-4125 α-Benzoin oxime 441-38-3 95% GR 25g
DAEJUNG 4137-4425 α-Hydroxyisobutyric acid 594-61-6 98% EP 25g
DAEJUNG 5102-4125 α-Ketoglutaric acid 328-50-7 99.5% GR 25g
DAEJUNG 5102-4425 α-Ketoglutaric acid 328-50-7 99.0% EP 25g
DAEJUNG 5101-4100 α-Ketoglutaric acid disodium salt 2H2O 305-72-6 98.5~101.5% GR 1kg
DAEJUNG 5101-4105 α-Ketoglutaric acid disodium salt 2H2O 305-72-6 98.5~101.5% GR 500g
DAEJUNG 5599-4125 α-Naphtholbenzein 145-50-6 90% GR 25g
DAEJUNG 1021-4405 β-Alanine 107-95-9 98% EP 500g
DAEJUNG 3100-4425 β-Cyclodextrin 7585-39-9 98% EP 25g
DAEJUNG 3100-4405 β-Cyclodextrin 7585-39-9 98% EP 500g
DAEJUNG 2082-4405 γ-butyrolactone 96-48-0 99% EP 500g
DAEJUNG 2082-4400 γ-butyrolactone 96-48-0 99% EP 1kg
DAEJUNG 2082-4460 γ-butyrolactone 96-48-0 99% EP 20kg
DAEJUNG 2656-4105 ε-Caprolactam 105-60-2 99% GR 500g
DAEJUNG 2656-4405 ε-Caprolactam 105-60-2 98% EP 500g

Thông tin liên hệ: 
SBC SCIENTIFIC
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét